Twinkel Doetinchem biedt kinderopvang van goede kwaliteit

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze kinderopvang zo hoog mogelijk te houden. De basis daarvan is ons pedagogisch beleidsplan. Het is de leidraad voor leidsters en laat zien wat jij als ouder van onze opvang mag verwachten.

Wil je meer weten over onze kinderopvang, download dan ons pedagogisch beleidsplan.

img

Vast team van gediplomeerde medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers hebben minstens een SPW 3-diploma of een gelijkwaardig diploma. Ook hebben zij een een geregistreerde ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

De leidsters volgen regelmatig bijscholing. Ook hebben ze van tijd tot tijd contact met een orthopedagoge over de kinderen.

Weinig invalkrachten

We proberen ziekteverzuim, vakantiedagen of vrije dagen zo veel mogelijk met onze vaste leidsters op te lossen. Dat doen we bewust. Vaste leidsters kennen de kinderen en de gang van zaken op de groep. Zo zorgen wij voor continuïteit. Kinderen voelen zich prettiger bij een bekend gezicht dan bij een vreemde.

Alleen als het niet anders kan, komt er een invalkracht op de groep. Dat zijn zo veel mogelijk vaste invalkrachten.

De oudercommissie van Twinkel Doetinchem

Wij willen graag dat ouders meepraten en -denken over de kwaliteit van onze kinderopvang. Dat kan in het gewone contact met leidsters, maar ook in de oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit … ouders die … per jaar bij elkaar komen om het beleid en de ontwikkelingen bij Twinkel Doetinchem te bespreken.

Als dat nodig is, overleggen we ook tussendoor met elkaar.

Ouderavonden bij Twinkel Doetinchem

Een paar keer per jaar organiseren we samen met de oudercommissie een ouderavond rond een opvoedthema. Zo willen we ouders inspiratie en handvatten voor de opvoeding geven en thema’s in onze kinderopvang met elkaar bespreken.

GGD-inspectie