Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Wisselende thema’s – aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen  – speelhoeken –  ontdekken – buitenspelen – werken in kleine groepjes – ouderbetrokkenheid – ontwikkeling in kaart – thuiskoffer

Bij Twinkel kan uw kind ook komen met een  voor- en vroegschoolse indicatie (VVE). Dit is bedoeld om peuters met een mogelijke (taal) achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Vanuit het consultatiebureau krijgt u deze indicatie, die kunnen wij niet afgeven. Als uw kind een indicatie heeft mag uw kind vier dagdelen naar de peuteropvang komen van 8:30-12:30 uur. Twee van de vier dagdelen worden volledig vergoed vanuit de gemeente. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze VVE-plekken, die zult u horen tijdens het intakegesprek. Uw kind sluit aan bij de peuteropvang, deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Wij werken met het ontwikkelingsgerichte programma Startblokken, wat zich vooral richt op het spelen met de kinderen. Spelen is voor kinderen essentieel, kinderen leren het beste door te spelen.  Wij als leidster sluiten hierbij aan, we spelen samen met de kinderen, kijken hoe de kinderen spelen en helpen de kinderen met spelen. Bij elk thema is onze ruimte hierop ingericht. Werken we bijvoorbeeld met het thema ‘de schoenenwinkel’, dan hebben we een ‘echte’ schoenenwinkel op de groep. Samen met de kinderen gaan we dan schoenen kopen, door dit samen te ervaren pakken kinderen het meeste op. Dit alles natuurlijk op een speelse manier.

Ook houden we de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten, dit doen we door elke dag in kleine groepjes bezig te zijn met een activiteit. Dit kan zijn; voorlezen, bouwen met blokken, oefenen met kleuren, tellen, en natuurlijk taal. Alle informatie die we daaruit verzamelen gebruiken we om de ontwikkeling te volgen in EduMaps. Hierin kunnen we precies zien hoe uw kind ontwikkeld ten aanzien van zijn leeftijd. Samen met u bespreken we deze uitkomsten, en kijken we wat uw kind nodig heeft om met vier jaar een mooie overstap te maken naar de plek die het beste bij uw kind past.

Dit alles kunnen we niet alleen, maar hebben we u ook bij nodig. U wordt dan ook betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Dit doen we door middel van nieuwsbrieven, thuiskoffer met leuke materialen om thuis mee bezig te gaan, u uit te nodigen op de groep om mee te komen kijken en andere leuke activiteiten. We verwachten van u als ouder een actieve en betrokken rol, om zo uw kind te geven wat hij/zij nodig heeft.

img